סליחות מוצש”ק

//סליחות מוצש”ק

סליחות מוצש”ק

מוסר  12:45

    סליחות  1:15

 6:45 (למטה)

שחרית יום א8:30

סליחות כל השבוע 7:00

2020-09-11T14:18:46+00:00