סדר היום לימי חנוכה

                                    שחרית א׳           7:20 (7:15 כותיקין מיום א׳)

שחרית                7:25

סדר מוסר            12:45

מנחה                   1:00

סדר ב’                 45:‏2

הדלקת נרות        5:05

(25 דקות אחרי שקיעה)

וידלקו עד            6:22

סדר ג’                 8:00

מעריב א’             6:20

מעריב ב’            9:45

  מעריב ג’              10:00

מנחה א’ עש”ק וישב  12:40

שחרית שבוע דפר׳ ויגש 7:20 כותיקין