Shavuos Zmanim

/Shavuos Zmanim
Shavuos Zmanim2019-06-05T16:41:27+00:00

שבועות

יום ב’

ותיקין – 4:51
שחרית -‮ 50:8
סוזק”ש ‮ 72:9 ‏-‮ 15‬:8‏
סדר -‮ 00:6‏
מנחה – 8:05
שקיעה – 8:58

נעילת החג
מעריב – 9:58
מוצאי יו”ט – ‮ 01:01

חג שמח

      

יום א‘ 

1:55  – מנחה 
סדר – 6:15
מנחה ב‘ – 8:20
שקיעה – 8:57
מעריב – 9:57‮
מוצש“ק – 10:09
ברכות – 4:47
שחרית – (משיכיר) 4:51
הנץ החמה – ‮ 63:5‏
שחרית ב’ (יש לקרות ק“ש לפני התפילה) 8:30
סוזק”ש – ‮ 72:9‏ -‮ 15:8‏
מנחה  –  ‮03:8‏
שקיעה – 8:57
מעריב – 9:57

10:09 – מוצאי יו”ט ראשון –