תענית  אסתר

    מנחה א’…………..1:55   

        מנחה ב’ ………….6:50

     מעריב ………………8:17

     מעריב מוצש״ק……..8:51

   

קריאת המגילה בערך……9:10

קריאת מגילה לנשים – 30 דקות אחרי גמר התפילה

שחרית (כותיקין)………………….6:48

הנץ החמה ………………………..7:13‏    

קריאת מגילה בערך…………….7:50

שחרית ב’  ………………………….8:35

קריאת מגילה בערך……………9:35

חצות………………………………….1:24

מנחה א’……………………………..1:55

ישיבת מרדכי הצדיק………….2:20

מנחה ב’……………………………..3:30

מעריב………….54:9‏

הקהל מוזמן להשתתף בשמחת פורים אחר הסעודה באולם

  Bais Yaakov H.S.

410 Lawrence Ave. W.

שושן פורים

שחרית א’ – 7:25

שחרית ב’ (למטה) – 8:30