סדרי הכולל – מר“ח אייר

שחרית א׳   7:10 (למטה)

שחרית    7:25

סדר א’   9:15  (יום ב‘ וה‘ – 9:30) – 1:15

        סדר ב’    2:45

סדר מוסר     5:40

מנחה   6:00

סדר ג’    8:00

מעריב א׳     9:45 (למטה)

מעריב ב׳     10:00