סדרי הכולל – עד יום א‘ פרשת פקודי

שחרית (למטה) 7:10

שחרית     7:25

סדר א’      9:15  (יום ב‘ וה‘ – 9:30) – 12:55

        סדר מוסר  12:55

מנחה         1:15

סדר ב’       3:00 – 6:15

סדר ג’       8:00

מעריב א’   6:20 (עד ר״ח אדר א׳)

מעריב ב’ 9:45

מעריב ג’ 10:00