Zemanim for Tisha B’Av

/Zemanim for Tisha B’Av
Zemanim for Tisha B’Av2019-08-08T14:09:54+00:00

8:29 סו”ז אכילה ש”ק
זמן מוצש”ק 9:41

מעריב – 9:55
שחרית יום א’ – 8:30
חצות – 1:23
מנחה א’ – 1:58
מנחה ב’ – 7:45
מעריב – 9:13