Zman 17th Tamuz

//Zman 17th Tamuz

Zman 17th Tamuz

תענית יז תמוז

             מנחה א’ – 2:00 (ביהמ”ד)

                                 2:00 (למטה)

מנחה ב’ – 8:15

   מעריב – 9:45   

2020-07-09T00:46:59+00:00