תענית יז תמוז

             מנחה א’ – 2:00 (ביהמ”ד)

                                 2:00 (למטה)

מנחה ב’ – 8:15

   מעריב – 9:45