Zman for Weekday

//Zman for Weekday

Zman for Weekday

סדרי הכולל מיום א’ פרשת וירא עד פר’ כי תשא

שחרית א’ – 7:15 (למטה)

שחרית  – 7:25

סדר הלכה מיד אחרי שחרית לחצי שעה

סדר א’       9:15  (יום ב‘ וה‘ – 9:30) – 12:55

סדר מוסר   12:55

מנחה 1:15

 סדר ב’        3:00 – 6:15

מעריב א’    6:20

סדר ג’   8:00

מעריב ב’    10:00

2020-10-30T15:50:32+00:00