Zman for Weekday Ellul

//Zman for Weekday Ellul

Zman for Weekday Ellul

זמני הכולל 

שחרית א’ – 7:00 (למטה)

שחרית  – 7:35

                                                                       מוסר -5:30

מנחה א’ 6:00

מעריב א’    9:45 למטה

מעריב ב’    10:00

2021-08-31T21:42:22+00:00