Zman for Weekday

//Zman for Weekday

Zman for Weekday

סדרי הכולל מר”ח אייר

שחרית א’ – 7:10 (למטה)

שחרית  – 7:25

סדר הלכה מיד אחרי שחרית לחצי שעה

סדר א’       9:15  (יום ב‘ וה‘ – 9:30) – 1:15

 סדר ב’        2:45 – 5:40

סדר מוסר   5:40

מנחה 6:00

סדר ג’   8:00

מעריב א’    9:45 למטה

מעריב ב’    10:00

2021-04-20T20:42:03+00:00