Zman for Weekday Winter 5782

//Zman for Weekday Winter 5782

Zman for Weekday Winter 5782

סדרי הכולל – עד יום א‘ פרשת צו

שחרית (למטה) 7:10

שחרית     7:25

סדר הלכה מיד אחרי שחרית לחצי שעה

סדר א’      9:15  (יום ב‘ וה‘ – 9:30) – 12:55

        סדר מוסר   12:55

מנחה 1:15

סדר ב’ 3:00 – 6:15

סדר ג’   8:00

מעריב א’   6:20

מעריב ב’ 9:45

מעריב ג’ 10:00

2021-11-05T14:19:59+00:00