Zman for Weekday

//Zman for Weekday

Zman for Weekday

שחרית 7:25

סדר א  – 9:15 – 1:15

סדר ב – 2:45 -5:40

מוסר – 5:40

מנחה – 6:00

סדר ג – 8:00

מעריב א – 9:45 downstairs

מעריב ב – 10:00

2020-06-30T21:10:37+00:00