Zman for Weekday

//Zman for Weekday

Zman for Weekday

שחרית 7:25

סדר א  – 9:15 – 1:15

סדר ב – 2:45 -5:30

מוסר – 5:30

מנחה – 6:00

סדר ג – 8:00

מעריב א – 9:45 downstairs

מעריב ב – 10:00

2020-08-23T21:38:10+00:00