סדרי הכולל 

שחרית (למטה) 7:10

שחרית     7:25

סדר א’      1:15 – 9:15  

סדר ב’  5:40 – 2:45

מוסר 5:40

מנחה  6:00

סדר ג’  8:00

(מעריב א’  9:45 (למטה

מעריב ב’  10:00