סדרי הכולל לימי הסליחות

שחרית (למטה) 6:40 עשי”ת 6:25

שחרית     7:00 עשי”ת 6:45

סדר א’      1:15 – 9:15  

סדר ב’  5:30 – 2:45

מוסר 5:30

מנחה  6:00

סדר ג’  8:00

(מעריב א’  9:45 (למטה

מעריב ב’  10:00