תענית אסתר

        מנחה א’………….2:00        

מנחה ב’ …………6:30

מעריב…………….8:02

מעריב למטה…………….8:02

  קריאת המגילה בערך……8:25

קריאת המגילה למטה (עם עז”נ) בערך……8:20

קריאת מגילה לנשים – 30  דקות אחרי גמר התפילה

סדר  היום  לפורים

   שחרית (כותיקין)………………………………7:13

    שחרית למטה (כותיקין)………………………………7:13       

         הנץ החמה………………………………………7:38     

קריאת מגילה למטה (עם עז”נ) בערך………………..8:10

   קריאת מגילה בערך……………………………8:15 

       שחרית ב’……………………………………….8:45 ‏      

קריאת מגילה בערך…………………………....9:45 

      ‏חצות……………………………………………..1:28        

מנחה א’…………………………………………1:58

ישיבת מרדכי הצדיק……………………..2:20

מנחה ב’………………………………………...3:30

מעריב……………………………………9:45‏

הקהל מוזמן להשתתף בשמחת פורים אחר הסעודה באולם Bais Yaakov High School Auditorium

שחרית שושן פורים – א’ – 7:25   ב’ – 8:30 (למטה)