חג  שבועות      

 יום  א’

מנחה א‘ ש“ק           1:55

סדר                       6:15

מנחה ב‘                 8:20

            שקיעה                  8:55             

        מעריב                   9:55         

מוצש“ק              10:07

ברכות                 4:49

שחרית (משיכיר)    4:52

הנץ החמה               5:37

שחרית ב’ יש לקרות ק“ש לפני התפילה 8:30

סוזק”ש                     8:51

   מנחה                       8:30‏   

שקיעה                    8:55

שיעור בענינא דיומא אחר מנחה

מעריב                    9:55

מוצאי יו”ט ראשון      10:08

                    יום  ב’                       

ותיקין                     4:51

שחרית                    8:05

    סוזק”ש                     8:51‏       

סדר                      6:30

מנחה                     8:15

 שקיעה                  8:56

   נעילת החג

מעריב                     9:56 

מוצאי יו”ט            10:08

חג שמח